Mijn leven voor de dwarslaesie

1 mei 1981. Na de verjaardag van de Koningin gevierd te hebben kon het feest direct voortgezet worden met de viering van mijn geboorte in het ziekenhuis te Leeuwarden. Na een paar dagen op naar huis: de Tillewei in Wjelsryp. Wjelsryp is het kleine dorpje op het Friese platteland waar ik opgegroeid ben. Veel voorzieningen vind je er niet, maar een basisschool was (en is) er wel. Daar heb ik, in een klein groepje van zes kinderen (waarvan ik de enige jongen was), de verschillende klassen doorlopen. Klein en dorps inderdaad, maar ik denk er nog met veel plezier aan terug en ik heb ook het gevoel dat ik er prima "onderwezen" ben.

Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht in Bolsward aan het Marne College, dat tot 1996 het Titus Brandsma College heette. De zes jaren VWO die ik daar gevolgd heb verliepen soepel en gezellig. Vooral de eerste drie jaar was ik een behoorlijk brave leerling: netjes huiswerk maken en hoge cijfers. In de jaren daarna manifesteerde de puberteit zich: minder aandacht voor school, meer aandacht voor diverse nevenactiviteiten. Toch presteerde ik elke keer net voldoende om niet in de problemen te komen, waardoor ik uiteindelijk aan het einde van het zesde en laatste jaar met een keurig diploma kon pronken.

Zwemmen was vroeger mijn sport. Waar de meeste kinderen na één of twee zwemdiploma's stoppen, ging ik door. Uiteindelijk heb ik een twaalftal diploma's (waaronder snorkelen en reddingszwemmen) behaald, in die tijd het maximum. Na het behalen van het laatste diploma heb ik het zwemmen recreatief voortgezet.

Sommige mensen weten al op jonge leeftijd wat ze later willen worden en hebben een duidelijke visie wat betreft hun toekomst. Zo iemand was ik (aan het einde van mijn middelbare school periode) helaas niet. Het kiezen van een vervolgopleiding was daarom voor mij niet gemakkelijk. Na lang zoeken heb ik uiteindelijk voor Toegepaste Communicatiewetenschap gekozen aan de Universiteit Twente. Een brede studie waar je veel kanten mee op kunt, dat leek me op dat moment het beste. Het eerste jaar van deze studie kon ik afleggen aan een (inmiddels niet meer bestaande) dependance van de Universiteit Twente in Leeuwarden. Dat heb ik gedaan, waardoor ik nog een jaar in Wjelsryp kon blijven wonen. Na dit jaar ben ik in de zomer van het jaar 2000 naar Enschede verhuisd om mijn studie voort te zetten. De Universiteit Twente beschikt over een campus, waar ik de eerste twee jaar van mijn studententijd heb doorgebracht in een studentenhuis. Het wonen op de campus beviel me goed - alleen maar studenten onder elkaar dus veel feest en gezelligheid. Na twee jaar wilde ik echter toch graag wat anders. De campus is een gemeenschap op zich waardoor het gevoel van "echt" op jezelf wonen ontbreekt. Er gingen soms weken voorbij zonder dat ik echt in Enschede kwam. In het najaar van 2002 ben ik toen samen met twee vrienden in een appartement in het centrum van Enschede gaan wonen.

Mijn studieresultaten waren in mijn eerste campusjaar nog behoorlijk. Het jaar daarna heb ik echter ongegeneerd van het studentenleven genoten. Dit zette zich in de eerste helft van het derde jaar nog even door. Vanaf het begin van 2003 kwam de balans enigszins terug: colleges konden weer eens op mijn komst rekenen en ik behaalde warempel een aantal goede studieresultaten. Een overgroot deel van de tijd die ik in die periode niet aan mijn studie besteedde, bracht ik door in CineStar. Deze mooie bioscoop in Enschede maakte (en maakt nog steeds) een dusdanig deel van mijn leven uit, dat ik er een apart stuk op deze site aan wijd.

De zomer van 2003 brak aan. Ik stond er goed voor vond ikzelf: wonend in een prettig appartement met twee leuke vrienden in het midden van Enschede, een heerlijk bijbaantje bij CineStar en weer de goede weg ingeslagen wat studie betreft, een weg die ik na de zomer voort zou gaan zetten. De zomer van 2003 was erg warm, waardoor ik samen met mijn vrienden veel verkoeling zocht. Het Rutbeek, een recreatieplas nabij Enschede, is daarvoor een uitgelezen locatie. Op 7 augustus 2003 was dit dan ook mijn bestemming.